Lexatel és integrador preferit d’Asterisk – la plataforma estrella en sistemes de telefonia de nova generació. Trucaque-nos per informar-vos com Lexatel i Asterisk poden crear un valor incremental  i visible pel vostre negoci.