Serveis

Lexatel proporciona solucions integrals de telecomunicacions de nova generació a empreses i institucions. Així, la nostra filosofia té com a pilars dos certeses fonamentals.

En primer lloc, el creixement de les empeses del segle XXI té lloc gràcies a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Els negocis que no necessiten cap tecnologia d’aquest tipus efectivament no tenen l’opció d’evolucionar. Les línies de telecomunicació són, de fet, tubs d'oxigen per a un negoci.

En segon lloc, les tecnologies de la informació i de la comunicació es multipliquen i aquest número creixent d’opcions crea una complexitat important. Tot i que la tecnologia té uns estàndards establerts i es més moderna, i que la usabilitat estigui a l'abast d'un públic més ampli, la realitat és que les empreses se senten intimidades i no treuen el màxim profit del pressupost que destinen a les TIC i en conseqüència d’allò que inverteixen en aquestes tecnologies.

Aquesta és la raó per la qual ens agradaria ser alguna cosa més que un simple proveïdor. A Lexatel, volem ser el vostre soci en l'àmbit de les telecomunicacions. Veiem la realitat a través dels ulls del client i farem servir totes les eines que siguin al nostre abast perquè pugui moure's en aquest espai d'una manera simple i segura. I a més, mostrarem avanços visibles a cada pas del procés.

Un únic proveïdor – tots els serveis necessaris

Lexatel proporciona una ampla gamma de serveis de telecomunicacions:

 • Serveis d’accés 
 • Integració de sistemes 
 • Trànsit de veu i dades
 • Serveis amb valor afegit

El nostre objectiu és connectar tots els elements de la cadena perquè hi hagi comunicació entre aquests i d’aquesta manera, el nostre client no hagi d'amoïnar-se per com integrar-ho. Aquest és un clar exemple que el total és més important que la suma de les parts,’els nostres clients no han de pensar en res, ells tan sols han de gaudir de les solucions finals.

Enfocament directe al client

Quan es tracta d’aplicar solucions a negocis, sabem perfectament que cada client és diferent, que cada un d'ells té unes necessitats en concret. Aquest és el motiu pel qual estudiem cada un dels casos amb una mentalitat orientada a la gestió de projecte: anàlisi, disseny i implementació. No venem fórmules estàndards. La tecnologia de nova generació i els nostres processos interns ens permeten oferir solucions fetes a mida i amb uns preus assequibles. "Fet a mida" ja no vol dir “extremadament car”.

Impacte en el negoci: Disminució de costos

Les solucions que oferim us estalviaran costos de tres maneres diferents. En primer lloc, pel que fa als nostres productes i serveis més comuns, l'objectiu és sempre mantenir uns preus competitius i alhora que gaudeixin d’una garantia de qualitat:

 • Els sistemes telefònics que oferim tenen una eficàcia a nivell de costos més alta que els sistemes corrents (i a nivell funcional són més complerts).
 • Els plans de veu que oferim tenen un cost més redüit que l’oferta de la competència (i molta qualitat alhora).
 • L’accés a Internet de banda ampla és més econòmic que el del nostre competidor més gran (i més flexible en criteris diversos).

En segon lloc, les solucions amb valor afegit comporten l’estalvi de costos que es materialitza en l'optimització de despeses, en evitar els costos en què no hi ha necessitat d'incórrer, per exemple en l'optimització d’allò que es gasta en publicitat o l’eliminació d’ineficiències de gestió d’inventari.

En darrer lloc, les solucions que oferim són més fàcils de gestionar i requereixen infraestructura, manteniment i personal enginyer únics.

Impacte en el negoci: Augment d’ingressos

Les nostres solucions generen ingressos, particularment en el sector dels centres d’atenció telefònica, tot i que no sempre necessàriament. Les solucions que oferim són molt útils per a la innovació del producte, innovació CRM, per a la satisfacció dels clients, augment de vendes i fins i tot la creació de nous models de negoci.

Impacte en el negoci: Augment de productivitat

Aconseguim millorar la productivitat, per exemple:

 • Les nostres solucions es comunicaran amb els sistemes del vostre negoci i de sobte tot funcionarà automàticament i de manera molt més ràpida.
 • Les nostres solucions ajudaran als managers de televendes a revisar menys i a formar més.
 • Les nostres solucions evitaran el trànsit que no sigui pertinent en hores de feina.
 • Les nostres solucions realitzaran les còpies de la informació crítica al llarg de la nit i deixaran la capacitat TIC lliure per treballar durant el dia.

Només s’apliquen càrrecs allà on s’afegeix valor

La filosofia de Lexatel consisteix en aplicar càrrecs tan sols allà on s’afegeix valor. Si el nostre client té beneficis, Lexatel també. Es tracta d’una metodologia sòlida per garantir l’eficiència i l’enfocament amb què treballem i per invertir en relacions a llarg termini amb els nostres clients. En resum, volem ser el vostre soci de solucions de telecomunicacions i no només un proveïdor.