Whitepapers

Click-to-Dial: Aspectes Pràctics d’Implementació

En aquest whitepaper s’explica pas a pas com implementar la funcionalitat "click-to-dial" amb el seu codi font. Aquesta funcionalitat permet generar una trucada sortint al fer click damunt d’un enllaç. Amb "click-to-dial" es poden automatitzar i optimitzar les operacions en entorns de trucades sortints intensives.

  Descarregueu el whitepaper (90 KB)