Informes diaris

Descripció

   
L’informe diari és un resum en una pàgina sobre l’activitat telefònica del vostre centre d’atenció telefònica o oficina durant les últimes 24 hores.

L’informe s’envia cada dia laborable a mitjanit; el trobareu a la safata d’entrada del vostre correu l’endemà al matí.

Així mateix, el format PDF permet flexibilitat i compatibilitat – per veure, imprimir i compartir la informació de forma immediata.

  Informes diaris

Característiques generals

  • Alta densitat: tota la informació en una pàgina. 
  • Llegibilitat: les dades apareixen en gràfics i taules. 
  • Immediatesa: l’informe es genera i s’envia a mitjanit, al final de cada jornada, i reflecteix l’activitat de les últimes 24 hores. 
  • Seguiment de l’evolució: l’informe proporciona l’evolució de l’activitat telefònica comparant el número de trucades registrades durant diversos dies laborables. 
  • Al detall: l’informe mostra l’activitat individual de cada agent, per separat i pel que fa a la resta d’agents. 
  • Informació desglossada: l’informe inclou indicadors clau d’activitat com l’activitat total, la durada mitjana de les trucades o l’activitat per terminals actius – de gran ajuda per prendre decisions ràpidament.

Avantatges per a la seva empresa

Major rendiment. Gràcies a la informació de què poden disposar de forma ràpida sobre el nivell d’activitat del centre d’atenció telefònica, els directors poden entendre i dinamitzar el funcionament del seu negoci.
Solució ràpida de problemes. Per exemple, una disminució de la mitjana de durada de les trucades per a campanyes de sortida – paràmetre inclòs en l’informe – pot significar:

  1. una baixa qualitat de la llista de clients potencials;
  2. una baixa qualitat de les línies telefòniques;
  3. els agents de primer contacte no poden captar l’atenció del client.

Gràcies a les dades de què disposen, els directors poden quantificar, demostrar i resoldre aquests problemes, sovint difícils de detectar.

Reducció de costos. El desglossament de la informació sobre el trànsit telefònic permet detectar inconsistències i limitar el trànsit de sortida cap a destinacions no productives.

Correcció d’ineficiències individuals. Els directors poden accedir al rendiment individual detallat de cada treballador mitjançant els indicadors individuals.

Major productivitat. Els directors del centre d’atenció telefònica poden identificar els treballadors que assoliran els objectius marcats i els que no ho aconseguiran, i actuar en conseqüència. Així mateix, la confrontació del rendiment individual incrementa la competitivitat interna i aporta millors resultats al negoci.

Ideal per a

Centres de trucades de sortida que desitgin gestionar bé el seu nivell d’activitat
Empreses que necessitin accedir de forma immediata a la informació de les seves trucades de sortida (per motius de control de costos o per altres motius)

Literatura de producte i descàrregues

  Descarregueu l’arxiu en PDF (0.6 MB)